Historie

Pivovary v Uherském Hradišti

MĚSTSKÝ PIVOVAR

Pivovarnictví mělo ve městě dlouhou tradici, pivo se zde vařilo již ve středověku, původní budovy městského pivovaru a sladovny se zřejmě nacházely ve dvoře Staré radnice. Od roku 1628 sídlil městský pivovar v domě č. p. 16, tento dům získalo město jako konfiskát po jednom z členů reformačního hnutí.

V roce 1688 si město (magistrát) zřídil nový pivovar v Jarošově, ze kterého plynuly do městské pokladny nemalé příjmy.

Pivovar v Jarošově vlastnilo město až do roku 1863, kdy byl prodán Salomonu Braunovi V rukou této rodiny byl až do roku 1911, poté byl přeměněn na akciovou společnost.

MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR

Hradišští právováreční měšťané získali v roce 1688 (po vybudování pivovaru v Jarošově) do svých rukou původní městský pivovar sídlící v čp. 16 (v někdejší Pivovarské, dnes Poštovní ulici – poznámka: dům dnes již neexistuje, na tom místě stojí objekt pošty).

V letech 1879–1887 si postavili nový pivovar se sladovnou v Hradební ulici. Tento pivovar však na rozdíl od jarošovského neprosperoval, protože nedokázal konkurovat známějším pivovarům z Jarošova, Uherského Ostrohu a Uherského Brodu. Byl proto pronajímán – dlouhodobým nájemcem byl Karel Zedníček, který měl pivovar v nájmu od počátku 20. století. V roce 1921 postihl pivovar požár, při němž byla zničena celá sladovna a velká část pivovaru i se zařízením. O 10 let později pivovar zcela zanikl, byl zde zřízen režijní sklad, který sloužil potřebám pivovaru v Jarošově.

V roce 1978 byl zbourán zchátralý objekt někdejšího městského pivovaru a bytový dům, o rok později také dva rodinné domy ve Svatováclavské ulici a na Komenského náměstí. Na uvolněné ploše byla v roce 1979 zahájena výstavba objektu Sdruženého klubu pracujících (nyní Klub kultury), otevřeného v roce 1986.


Historické fotografie ulice Hradební a blízkého okolí