PARKOVÁNÍ

Informace pro řidiče k parkovacím stáním v garážích

  • parkovat svoje vozidlo řádně uzamknuté
  • neskladovat na Parkovacím stání jakékoliv další věci a předměty vyjma vozidla,
  • neprovádět v prostoru Parkovacího stání jakékoliv opravy či údržbu vozidla včetně manipulace s otevřeným ohněm, oleji apod.,
  • do garáží platí zákaz vjezdu pro vozidla s LPG a CNG